'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
666
應急預案、涉及學校的重大事件的調查和處理情況
當前位置: 首頁  突發事件應急處理  應急預案、涉及學校的重大事件的調查和處理情況
2018-2019涉及學校的重大事件的調查和處理情況2019-08-31
中南民族大學突發事件信息報告和處置工作流程2018-11-27
中南民族大學學生心理危機應急處理預案2018-07-13
中南民族大學實驗室安全管理暫行規定2018-07-13
中南民族大學校園秩序管理暫行規定2018-07-13
中南民族大學突發事件應急處置流程圖2018-07-13
  每頁14條記錄   總共
條記錄
  首頁   上一頁   下一頁   尾頁   頁碼: /
    跳轉